Đinh Viết Duy

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp thương mại 2 (acsc.com.vn)

FacebookLinkedIn

Kỹ sư tốt nghiệp từ trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh HCMUT.edu.vn