Đinh Viết Duy

Phó chủ tịch Hội Kỹ Sư Xây Dựng Việt Nam VSCE

Phó chủ tịch, TGĐ ACSC

DinhVietDuy.ename.vn

DinhVietDuy.HCMUT.Engineer.vn

Giới thiệu

Tôi là Đinh Viết Duy, cựu sinh viên của trường đại học Bách Khoa TP HCM (HCMUT.edu.vn). Hiện đang là phó chủ tịch Hội Kỹ Sư Xây Dựng Việt Nam VSCE, phó chủ tịch, Tổng giám đốc công ty CP XLTM2 ACSC.

Một số ý kiến của tôi